Dumper

Dumper og motorisert trillebår.

Selvlastende dumper på belter, laster 0,8 tonn leies ut rimelig.
Kraftig dieseldrevet dumper som kommer seg frem på trange og bratte plasser.
Har også 4WD trillebår, laster 350kg. Denne går til og med i
trapper!

Video trillebår

Video dumper