Fliskutter

ArbTrak 150, DIESEL, FLISHUGGER.

Selvgående på belter, tar 15cm. diameter, 120cm bredde.