Vi bruker aluminium lett fasade-stillas fra Svenske MONZUN. Dette er selvfølgelig typegodkjent av arbeidstilsynet Kl.3 (200kg/m3), og er et meget lett, men stabilt og logisk system. Stillaset kan enkelt monteres av folk flest etter kort innføring. Monteringsanvisning medfølger. Godkjenning av oppsatt stillas kan vi gjøre om dette ønskes/ kreves.
Gratis utlån av tilhenger ved stillas-leie.
Gjør det du vil/kan, og vi gjør resten!